De lokale omroep gaat vernieuwen!

De lokale publieke omroepen zullen wat het kabinet betreft de komende jaren een veel belangrijker rol krijgen bij het verzorgen van de lokale journalistiek. Immers, zij vormen de ogen en oren van de lokale samenleving. Ze informeren en duiden, raken mensen en bieden een platform voor betrokken mediamakers, vrijwilligers, jong talent en nieuwe journalistieke innovatie en samenwerking. Hun agenderende en controlerende taak dragen bij aan een goed functionerende democratie.

Om die taken en rol te versterken, bereidt het kabinet de komende jaren een wetswijziging voor en stelt het vanaf dit jaar extra subsidie voor de omroepen beschikbaar. Bovendien worden lokale omroepen ondersteund door middel van een begeleidingsprogramma vanuit de NLPO.

Op deze website zul je de komende tijd alles kunnen vinden over de veranderingen die op stapel staan en de stappen ernaartoe. Ook vind je er een antwoord op veel gestelde vragen.

Foto interviewer en geïnterviewde burgemeester

Laatste nieuws

Meld je aan voor een informatie-bijeenkomst of spreekuur

Ontvang de laatste informatie over de subsidieregeling

Achtergrond

Vooral de laatste tijd zien we in de samenleving, in de media en in de politiek een toenemende zorg over de verschraling van het aanbod aan lokale media en over de afnemende journalistieke controle van het lokale bestuur. Recente onderzoeken en adviezen onderstrepen de noodzaak tot het verduurzamen van de journalistiek op lokale schaal en het versterken van de positie van de lokale publieke omroep in het bijzonder.

In de uitwerking van het coalitieakkoord Rutte-IV is dan ook de ambitie opgenomen tot een stelselwijziging van de lokale publieke omroep per 2025. Daarbij staat voorop dat de lokale omroep zich duurzaam en onafhankelijk kan blijven onderscheiden.

In het verlengde van die ambitie ligt er ook de politieke opdracht om structureel extra geld te investeren in de lokale publieke omroep. De meeste lokale omroepen bevinden zich immers in een fase van professionalisering die vraagt om doorontwikkeling, maar zijn gezien het ontbreken van een passende basisbekostiging daar nu niet toe in staat. 

In de periode tot de stelselwijziging zit de sector allerminst stil. De lokale omroepen worden in de tussentijd in staat gesteld om te professionaliseren. Dat kan door middel van de subsidieregeling Lokale Publieke Media-Instellingen 2022-2023, die wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, de extra opleidingen en cursussen die worden aangeboden door de NLPO en de kwartiermakers die namens de NLPO het land in gaan om samenwerking in de streek te bevorderen.

Binnenkort op deze site

De NLPO ontwikkelt momenteel een aanbod voor specifieke begeleiding van omroepen en gemeenten bij streekomroepvorming, waarover binnenkort meer op deze website.

Megafoon grafisch element op transparante achtergrond